วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Rust :: System LanguageRust is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents nearly all segfaults, and guarantees thread safety. 

ภาษา Rust เป็นภาษาที่ทาง Mozilla พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อต้องการภาษาที่สามารถให้ Speed ได้ในระดับภาษา C ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่เร็วมากๆ รองแค่ Assembly เท่านั้น แต่ในเรื่อง High Performance ในเรื่องการการพัฒนานั้นสะดวกสบายและทั้งในด้านการประมวลผลแบบขนานและการพัฒนาโปรแกรม

ภาษา Rust เปิดตัวเมื่อวันที่ 15/05/2015 ที่ผ่านมานี่เอง โดยออกรุ่นที่ถือว่า stable

ข้อดีของภาษานี้ ก็คือว่า

1. เร็วเท่าๆกับภาษาซีเลย
2. ในการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน เขียนง่ายมากๆ
3. เป็นภาษาที่สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบ  OS ได้ง่าย
4. สามารถเขียนจัดการ Memory ได้เอง ไม่ใช้ GC
....


ข้อดีมีเยอะ อยากเริ่มศึกษา และแปล คู่มือ จากเว็บนี้ เพื่อช่วยเผยแพร่ แนะนำ ภาษา Rust ไปอีกทาง


อ่านฉบับเต็มได้ที่  https://doc.rust-lang.org/stable/book/

จากลิ้ง
Rust

http://blog.rust-lang.org/2015/05/15/Rust-1.0.html