THE GOPHER GALA

มาร่วมแข่ง Go Hackathorn พร้อมกันทั่วโลก   Hackathon คืออะไร Hackathon ย่อมาจาก Hack + Marathon  เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการพัฒนาซอร์ฟแวร์ หมายถึงการ เขียนโปรแกรมแบบมาราธอน ส่วนใหญ่จัดกันสองวันสองคืนขึ้นไป   และในครั้งนี้ มีการจัดการ Gopher Gala แข่งเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Go โดยมีระยะเวลา 48 ชั่วโมงในการเขียนแอพพลิชันที่น่าสนใจ กฏของการแข่งครั้งนี้คือ 1. ห้ามเขียนโปรแกรมมาก่อน การแข่งขันจะเริ่ม 2. ห้ามใช้โค้ดเก่าๆ ที่เขียนเก็บไว้ ยกเว้นโค้ดนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะชน 3. สามารถใช้ Library ที่เป็น Opensource ได้หมด… Continue Reading